Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara kraften i det personliga mötet.

Att Folkets Hus är utvalt av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Folkets Hus äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige.

Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Läs mer på www.svenskamoten.se