Beslut om uthyrningspolicy

”Folkets Hus Göteborg uppbär inga kommunala eller samhälleliga anslag. Det innebär att vi står helt fria att själva forma vår policy för uthyrning utifrån våra grundläggande värderingar. Styrelsen för Folkets Hus Göteborg har därför beslutat att inte hyra ut lokaler till främlingsfientliga och rasistiska organisationer. Det innebär att Folkets Hus Göteborg inte har för avsikt att hyra ut möteslokaler till Sverigedemokraterna eller andra organisationer med främlingsfientliga och rasistiska förtecken.”

Beslutat av styrelsen den 23 april 2014