Folkets hus – för historiska möten

 

I slutet på 1800-talet uppkom de första planerna på att skapa egna lokaler till Göteborgs arbetare.De behövde en central plats för sin verksamhet och lokaler som passade för stora möten. Under cirka 40 år kom Arbetareföreningens lokaler på Järntorget att fylla den funktionen, men med tiden behövdes större och modernare lokaler. Lösningen blev ett stort, gediget och funktionellt Folkets Hus.

Ett hus och en naturlig mötesplats för alla.

Göteborg stad upplät mark vid Järntorget där arbetarrörelsen sedan gammalt haft sitt fäste. 1944 fick den hyllade funkisarkitekten Nils Einar Eriksson uppdraget att rita en naturlig mötesplats stor nog att rymma alla Göteborgs fackföreningar och ha rum för flera olika aktiviteter. Han hade tidigare ritat flera imponerande byggnader som till exempel Göteborgs Konserthus och Park Avenue Hotel.

Ett centrum för möten, nöjen och kultur.

Vid årsskiftet 1948-49 stod Fackföreningshuset klart, den nio våningar höga byggnaden. Och vintern 1951 stod Möteshuset, den låga delen klart. 1956 kompletterades Folkets Hus med en del i öster som hyste biografen Draken och dansrestaurangen Vågen. Då blev Folkets Hus komplett och rymde kontor, möteslokaler, restaurang, teater och biograf. Sedan dess har människor samlats, dansat, sett film och deltagit i studiecirklar här. Möten som skapat framtid, byggt relationer och förändrat livet för tusentals människor.

Fram till 2021 har konferensverksamhet bedrivits av Folkets Hus Göteborg i sina lokaler. Från 2023 kommer ett nytt tillskott i form av nybyggt hotell, både hotell och konferenslokaler (inkl biograf Draken) kommer att drivas av Nordic Choice.

Dagens Folkets Hus

Idag är Folkets Hus en arbetsplats för hundratalet människor. I huset drivs en mängd olika verksamheter såsom event, hotell, teater, restaurang och kursverksamhet bland annat.

Konsten är alltid närvarande

Vi har inte bara en mängd olika lokaler i vårt Folkets Hus utan också en stor konstsamling. Den har byggts upp under många år av konstintresserade medarbetare och är tänkt som ett inslag i folkbildningen.

Konst som vanligtvis inte är tillgänglig för allmänheten finns att beskåda i våra lokaler. Vi har bland annat verk av Sven ”X-et” Eriksson, Albin Amelin och Göteborgskolorister som Tor Bjurström, Inge Schöler och Nils Nilsson.